Drie tips voor het starten van de behandeling van kinderen met communicatieve problemen

door Anja Scheffer

Soms krijg je een kind aangemeld waarbij je al op je klompen aanvoelt dat de spraak- of taalproblemen niet op de voorgrond staan. Als je dan het kind de eerste keer ziet, blijkt dat de communicatie met het kind anders verloopt; het is lastig om een gesprekje te voeren met het kind of het kind praat wel maar er is sprake van weinig wederkerigheid.

Waar begin je nu mee als je deze kinderen in behandeling krijgt?

Drie tips bij het starten van de behandeling:

1. Breng de communicatieve ontwikkeling van het kind goed in kaart.

Laat ouders en leerkrachten of pedagogisch begeleiders observatielijsten invullen voor de communicatieve functies. Zie bijvoorbeeld de lijst uit Kinderen beter leren Communiceren van Freda Kingma. Observeer zelf ook het kind aan de hand van de observatielijsten.

2. Ontdek de interesses van het kind en sluit daar in eerste instantie op aan.

Gezamenlijke aandacht is de basis voor je behandeling. Vanuit de interesse van het kind, of dat nu auto’s, dieren of bewegen is, kun je verbreden en het kind nieuwe dingen leren. Ik had bijvoorbeeld een jongetje dat altijd dieren op een rijtje wilde zetten. Om de beurt gingen we dieren in het rijtje zetten en daarna ook de dieren eten geven en laten slapen. Zo werd het een gezamenlijke activiteit en leerde de jongen ook initiatief nemen én reageren.

3. Betrek de ouders.

Als er één behandeling is waarbij de ouders nodig zijn dan is dat wel bij de kinderen met pragmatische problemen. Leg ouders uit dat gezamenlijke aandacht en contact het eerste doel is en dat zij onmisbaar zijn bij de behandeling. Leer ouders souffleren d.w.z. dat ze de exacte vraag of zin zeggen die het kind kan gebruiken in een bepaalde situatie. Ik adviseer ouders van jonge kinderen vaak om het boek Meer dan woorden van Fern Sussman aan te schaffen. Hierin staan allerlei praktische tips en adviezen voor ouders en verzorgers om meer interactie met hun kind te krijgen.

Wil je meer weten over de behandeling van deze kinderen? Volg dan de training Praatvaardig in de Praktijk van een dag. Je krijgt heel veel praktische tips én materialen om direct in je behandeling in te zetten.

Ik wens je veel communicatieve behandelingen toe!


Geïnspireerd door deze tips?

Meld je aan en ontvang Anja's inventieve behandelideeën voortaan per mail.


Vraag een gratis account aan voor Logoplein en word ook een inventieve logopedist.